Kontaktna številka


telefon: 041-770-816

Obrazci


Podaljšano bivanje – obrazci

Novičke iz podaljšanega bivanja


 • Predstavitev varnih točk pri drugošolcih
  Prvi šolski teden v novembru so nas obiskali delavci iz Mladinskega centra Podlaga, ki so učencem in učenkam drugih razredov predstavili varne točke. Najprej smo si pogledali kratek videoposnetek, kaj so varne točke. Po ogledu posnetka so učence vprašali o njihovem mnenju, kje bi lahko bile varne točke. Učenci so na primer omenili frizerske salone, gasilski dom in bencinske črpalke. Nato so nam našteli varne točke, ki jih lahko najdemo v Sežani in kamor se lahko učenci zatečejo, ko se znajdejo v težavah in ne vedo, na koga bi se lahko obrnili po pomoč. Za konec so morali učenci pokazati … Preberi več
 • Juhu, počitnice so tu!
  Juhu! Prve počitnice tega šolskega leta so že tu. V podaljšanem bivanju je bil petek pred počitnicami malo drugačen. V vsakem razredu so se odvijale aktivnosti, ki jih ne počnemo vsak dan. Prvošolčke je v razredu čakalo pismo škratka Srečka, ki jim je dal nalogo, da poiščejo skrivno pismo in se razdelijo v štiri skupine. Učenci iz oddelkov so se med seboj pomešali. Vsaka skupina je poiskala skrivno pismo in opravila nalogo. Ko so nalogo opravili, so zamenjali postajo. Tako so vsi opravili vse štiri naloge, ki jim jih je dal škrat Srečko. Naloge pa so bile iz različnih področij. … Preberi več
 • Teden otroka v podaljšanem bivanju
  V tednu od 2. 10. do 6. 10. je potekal teden otroka. Tudi v podaljšanem bivanju smo se tega tedna veselili, saj nam je prinesel veliko presenečenj. Ker je letošnja tem Zakaji in zatoji radovednosti?, smo si zastavili vprašanja iz različnih področij. Nanje smo odgovarjali vsak po svoje. Vsak učenec je imel možnost odgovoriti tako, da je na listek zapisal svoj odgovor in ga pripel k vprašanju. Tako smo dobili široko paleto odgovorov, ki sedaj krasijo hodnike nižje stopnje. Poleg razmišljanja in odgovarjanja na različna vprašanja, je ta teden prinesel veliko presenečenj. Že v petek, 29. 9. se nam je … Preberi več

Povezava do vseh novic podaljšanega bivanja

Kaj je podaljšano bivanje


Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa organiziranega v okviru razširjenega programa osnovne šole. Določeno je z letnim delovnim načrtom, učnimi cilji in nalogami. V oddelke podaljšanega bivanja se vključujejo učenci prostovoljno na osnovi prijav v okviru pravil, ki jih določi šola.

Podaljšano bivanje je strokovno vodeno.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z učnimi cilji pouka.

Organizacija podaljšanega bivanja


Vsaka dejavnost traja 50 minut.

 • Kosilo,
 • sprostitvena dejavnost,
 • samostojno učenje,
 • ustvarjalno preživljanje časa.

Potek dela PB

Pravila obnašanja


Pri kosilu

 • Pred kosilom si umijemo roke.
 • V koloni upoštevamo pravilo nedotikanja in smo tiho.
 • Jemo v tišini.
 • Hrano jemo s priborom.
 • Za mizo počakamo učence, ki še jedo.
 • Iz jedilnice odhajamo v koloni za učiteljem podaljšanega bivanja.

V garderobi

 • V garderobah se preobuvamo.
 • Obutev in oblačila ustrezno pospravimo.
 • Osebne predmete in oblačila odnašamo sproti domov.
 • Ko je športni dan ali druge dopoldanske aktivnosti mora imeti učenec s seboj peresnico, copate in zvezek za podaljšano bivanje.

Na igrišču

 • Na igrišče hodimo v koloni.
 • Pazimo na lastno varnost.
 • Upoštevamo cestno prometna pravila.
 • Zadržujemo se na igralni površini.
 • Upoštevamo navodila učitelja.
 • Z igrišča ne odhajamo brez vednosti in dovoljenja učitelja.
 • Odgovorno ravnamo s športnimi rekviziti.
 • Pred odhodom z igrišča pospravimo in poskrbimo za svojo in šolsko

Hišni red podaljšanega bivanja:


 • Pravilo NEDOTIKANJA
 • Ko prihajate po otroka potrkajte, pozdravite in počakajte na hodniku pred razredom, da vaš otrok pospravi šolske potrebščine, igrače, stol…, ker le tako lahko delo v razredu poteka nemoteno.
 • Ne vstopajte sami v prazne učilnice.
 • Starši, naprošamo vas, da se ne zadržujete v garderobah.
 • Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelji dovolijo predčasni odhod otroka iz šole samo s predhodnim pisnim obvestilom staršev.
 • Iz organizacijskih razlogov se je potrebno držati ure odhoda, navedene na prijavnici, oz. naprošamo vas, da pravočasno prihajate po svojega otroka.
 • V šolo naj otroci ne nosijo dragocenih stvari (nalivniki, nakit, denar) saj zanje ne prevzemamo odgovornosti.
 • Po končanem pouku učenci počakajo učitelja podaljšanega bivanja na določenem mestu.
 • Po hodnikih hodimo tiho.
 • Stvari, ki niso naše, pustimo pri miru.
 • Namerno poškodovana ali uničena šolska/učenčeva lastnina se ustrezno nadomesti ali plača.

Pomembne informacije


 • Pri pouku podaljšanega bivanja učenci uporabljajo šolske potrebščine, ki jih imajo v dopoldanskem času, zvezek za podaljšano bivanje, škarje, lepilo in barvice.
 • V času sprostitvenih dejavnosti boste z napisom na vratih učilnice seznanjeni kje se nahajamo.
 • Učiteljem pisno sporočite s kom in kdaj bo vaš otrok odhajal iz podaljšanega bivanja (pooblastila). Obrazci so objavljeni na spletni strani in oglasni deski. Enako velja za interesne dejavnosti. Vsaka sprememba bo veljavna le z vašim pisnim dovoljenjem.
 • Obveščamo vas, da ste sami dolžni poskrbeti za odjavo in prijavo prehrane (malica, kosilo, popoldanska malica) na blagajni šole (ga. Mateja Jankovič  tel. št. 05/7311888).
 • Učna ura je namenjena pisanju domačih nalog in učenju, zato učenci v tem času ne odhajajo domov.
 • Predčasen odhod otroka iz podaljšanega bivanja je možen le v primeru, da ima učenec/ka to zabeleženo v informatorju in podpisano s strani staršev.
 • Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela (zaradi obiskovanje interesnih dejavnosti v času PB), zato  boste morali  vsak dan z otrokom pregledati in po potrebi dopolniti domače naloge.