Novičke iz podaljšanega bivanja


 • Podaljšano bivanje malo drugače
  V torek, 25. 4. 2023, se je popoldan v podaljšanem bivanju odvijal drugače, kot običajno – bolj sproščeno, ustvarjalno in razigrano – kot se spodobi za predpočitniški dan. Prvi razredi so se preizkusili v treh delavnicah. V prvi delavnici so se posvetili dnevu Zemlje, saj je naš planet 22. aprila praznoval rojstni dan. Ogledali so si risanko in spoznali kako lahko skrbimo, da bo naš planet še dolgo zdrav in čist – smeti ločujemo in ne puščamo v naravi, varčujemo z vodo, ugašamo luči in raje kot z avtom gremo po opravkih peš. Pogledali so tudi širno v vesolje, kjer […]
 • Štafetne igre v 1. razredu
  Začeli so se lepi pomladni dnevi zato smo se učiteljice podaljšanega bivanja 1. razredov odločile, da učencem na igrišču pripravimo štafetne igre. Učenci so se razdelili v 6 mešanih skupin. V vsaki skupini je bilo nekaj učencev iz 1. a, b, c in d razreda. Ker so nekateri učenci slabo poznali pravila štafetnih iger, smo si na začetku vzeli čas za pravila (kako predamo štafeto, kam se postavimo). Učenci so se preizkusili v petih različnih igrah. Preizkusili so se v hitrostnem teku, teku „slalom“ okrog stožcev, teku z žogo, prenašanju žoge iz rok v roke nad glavo in prenašanju žoge […]
 • Srečkov kviz v podaljšanem bivanju
  V torek, 21. 3. 2023, smo v podaljšanem bivanju obeležili 119. obletnico Kosovelovega rojstva. V malem večnamenskem prostoru smo priredili Srečkov kviz. Predstavniki učencev od 2. do 5. razreda so bili razdeljeni v šest skupin. V vsaki skupini je bilo od štiri do pet tekmovalcev. Tekmovalci so na vprašanja odgovarjali tako, da so na pripravljene liste v dodeljenem času zapisovali odgovore. Pravilnost odgovorov je preverjala komisija učiteljev in občinstva. Tekmovalci so na kvizu pokazali zelo veliko znanja, saj je bil rezultat na koncu zelo tesen. Zmagala je skupina Tomaj, ki je bila za svoje znanje nagrajena s knjižnim darilom. Ostali […]

Povezava do vseh novic podaljšanega bivanja

Kaj je podaljšano bivanje


Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa organiziranega v okviru razširjenega programa osnovne šole. Določeno je z letnim delovnim načrtom, učnimi cilji in nalogami. V oddelke podaljšanega bivanja se vključujejo učenci prostovoljno na osnovi prijav v okviru pravil, ki jih določi šola.

Podaljšano bivanje je strokovno vodeno.

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z učnimi cilji pouka.

Organizacija podaljšanega bivanja


Vsaka dejavnost traja 50 minut.

 • Kosilo,
 • sprostitvena dejavnost,
 • samostojno učenje,
 • ustvarjalno preživljanje časa.

Potek dela PB

Pravila obnašanja


Pri kosilu

 • Pred kosilom si umijemo roke.
 • V koloni upoštevamo pravilo nedotikanja in smo tiho.
 • Jemo v tišini.
 • Hrano jemo s priborom.
 • Za mizo počakamo učence, ki še jedo.
 • Iz jedilnice odhajamo v koloni za učiteljem podaljšanega bivanja.

V garderobi

 • V garderobah se preobuvamo.
 • Obutev in oblačila ustrezno pospravimo.
 • Osebne predmete in oblačila odnašamo sproti domov.
 • Ko je športni dan ali druge dopoldanske aktivnosti mora imeti učenec s seboj peresnico, copate in zvezek za podaljšano bivanje.

Na igrišču

 • Na igrišče hodimo v koloni.
 • Pazimo na lastno varnost.
 • Upoštevamo cestno prometna pravila.
 • Zadržujemo se na igralni površini.
 • Upoštevamo navodila učitelja.
 • Z igrišča ne odhajamo brez vednosti in dovoljenja učitelja.
 • Odgovorno ravnamo s športnimi rekviziti.
 • Pred odhodom z igrišča pospravimo in poskrbimo za svojo in šolsko

Hišni red podaljšanega bivanja:


 • Pravilo NEDOTIKANJA
 • Ko prihajate po otroka potrkajte, pozdravite in počakajte na hodniku pred razredom, da vaš otrok pospravi šolske potrebščine, igrače, stol…, ker le tako lahko delo v razredu poteka nemoteno.
 • Ne vstopajte sami v prazne učilnice.
 • Starši, naprošamo vas, da se ne zadržujete v garderobah.
 • Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelji dovolijo predčasni odhod otroka iz šole samo s predhodnim pisnim obvestilom staršev.
 • Iz organizacijskih razlogov se je potrebno držati ure odhoda, navedene na prijavnici, oz. naprošamo vas, da pravočasno prihajate po svojega otroka.
 • V šolo naj otroci ne nosijo dragocenih stvari (nalivniki, nakit, denar) saj zanje ne prevzemamo odgovornosti.
 • Po končanem pouku učenci počakajo učitelja podaljšanega bivanja na določenem mestu.
 • Po hodnikih hodimo tiho.
 • Stvari, ki niso naše, pustimo pri miru.
 • Namerno poškodovana ali uničena šolska/učenčeva lastnina se ustrezno nadomesti ali plača.

Pomembne informacije


 • Pri pouku podaljšanega bivanja učenci uporabljajo šolske potrebščine, ki jih imajo v dopoldanskem času, zvezek za podaljšano bivanje, škarje, lepilo in barvice.
 • V času sprostitvenih dejavnosti boste z napisom na vratih učilnice seznanjeni kje se nahajamo.
 • Učiteljem pisno sporočite s kom in kdaj bo vaš otrok odhajal iz podaljšanega bivanja (pooblastila). Obrazci so objavljeni na spletni strani in oglasni deski. Enako velja za interesne dejavnosti. Vsaka sprememba bo veljavna le z vašim pisnim dovoljenjem.
 • Obveščamo vas, da ste sami dolžni poskrbeti za odjavo in prijavo prehrane (malica, kosilo, popoldanska malica) na blagajni šole (ga. Mateja Jankovič  tel. št. 05/7311888).
 • Učna ura je namenjena pisanju domačih nalog in učenju, zato učenci v tem času ne odhajajo domov.
 • Predčasen odhod otroka iz podaljšanega bivanja je možen le v primeru, da ima učenec/ka to zabeleženo v informatorju in podpisano s strani staršev.
 • Podaljšano bivanje ne more v celoti nadomestiti domačega dela (zaradi obiskovanje interesnih dejavnosti v času PB), zato  boste morali  vsak dan z otrokom pregledati in po potrebi dopolniti domače naloge.

Kontaktna številka


telefon: 041-770-816

Obrazci


Podaljšano bivanje – obrazci