Povezava do pravilnika:

Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu