Malo za šalo, malo zares

POVABILO K BRANJU

Šolska knjižnica je urejena po sistemu prostega pristopa, kar pomeni, da lahko učenci sami brskajo po knjižnih policah in iščejo željeno gradivo. Izbirajo lahko med štiriindvajset tisoč  enotami knjižnega in neknjižnega gradiva. Sposodijo si lahko knjige za bralno značko in domače branje, našli pa bodo tudi veliko zanimivega branja za razvedrilo in prosti čas. Za pripravo seminarskih nalog in govornih nastopov imajo na voljo več kot osem tisoč različnih naslovov poljudnoznanstvenih knjig, CD-jev in DVD-jev.
Za potrebe pouka, učencev in učiteljev nudi knjižnica tudi možnost iskanja on-line informacij s pomočjo COBISS/OPAC (http://cobiss.izum.si/ ) v vseslovenski bazi COBIB in v katalogih posameznih knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS.

V šolski knjižnici si  gradivo sposojajo tudi učenci prvega razreda. Navajajo se na samostojno uporabo knjižnice, pri čemer je poudarek na vzgoji za knjigo in motivaciji za branje in poslušanje.

Knjižnica je za učence odprta vsak dan od 7.00 do 14.00.

Šolski učbeniški sklad

Šola razpolaga z obsežnim učbeniškim skladom, v katerega so vključeni vsi potrebni učbeniki za posamezni razred. Učbeniški sklad je za  vse učence od 1. do 9. razreda  brezplačen. Ob koncu leta mora učenec vrniti nepoškodovane učbenike, sicer plača odškodnino.