Prvo vzgojno – izobraževalno obdobje – 1. triada

RAZRED VSEBINA ČAS ODG. UČITELJ 
2. Predstavitev dela v 2. razredu 5. 9. 2023 razredničarke 
1. Predstavitev in potek dela  6. 9. 2023 razredničarke 
3. Predstavitev dela v 3. razredu 11.9. 2023 razredničarke 
1. Predavanje (branje) in opisne ocene     28.11. 2023 razredničarke 
2. Šola za starše november 2023 predavatelj, razredničarke 
3. Šola v naravi in plavalni tečaj november 2023 razredničarke 
2. Pregled uspeha, analiza dela, bodoče naloge 26.3.2024 razredničarke 
3. Pregled uspeha, analiza dela, bodoče naloge marec/april 2024 razredničarke 
1. Roditeljski sestanek: Učenje 4. 4. 2024 razredničarke 
bodoči 1. Naš otrok bo postal šolar maj 2024 svetovalna služba, učiteljice 

Drugo vzgojno – izobraževalno obdobje – 2. triada

RAZRED VSEBINA ČAS ODG. UČITELJ 
5.r. 1.RS Predstavitev dela v 5. r. 7. 9. 2023 Razrednik, učitelj PB 
6.r. 1. RS Predstavitev  dela 12. 9. 2023 razrednik 
4.r. 1. RS: Predstavitev dela v 4. r. 19. 9. 2023 razrednik 
4.r. 2. RS: PREDAVANJE ZA STARŠE IN RS, GU nov. 2023 razrednik 
6.r. 2. RS Zimska šola v naravi december 2023 razrednik 
5.r. 3. šola v naravi 2024 razrednik 
4.r. 3. RS Analiza uspeha in vedenja 5. 2. 2024 razrednik 
5.r. 2. RS Analiza učnega uspeha in vedenja 6. 2. 2024 razrednik 
6.r. 3. RS Analiza učnega uspeha, predstavitev NPZ-ja in evalvacija dela april 2024 razrednik 

Tretje vzgojno – izobraževalno obdobje – 3. triada

RAZRED VSEBINA ČAS ODG. UČITELJ 
9. r. Predstavitev življenja in dela na šoli september 2023 razredniki 
8.r. Predstavitev življenja in dela na šoli  13. 9. 2023 razredniki  
7. r. Predstavitev življenja in dela na šoli 20. 9. 2023 razredniki 
8.r. Šola v naravi januar 2024 razredniki 
9.r. Poklicno usmerjanje, pregled dela, uspeha in vedenja januar 2024 svetovalna služba + razredniki 
7.r. Predavanja za starše, oddelčna problematika, individualni razgovori februar 2024 svetovalna služba in razredniki 
7.r. Šola v naravi, Analiza uspeha in vedenja marec 2024 razredniki 
8.r. Analiza uspeha in vedenja  april/maj 2024 razredniki 
9.r. Valeta ter pregled dela, uspeha in vedenja april/maj 2024 razredniki