Sodoben pouk ob uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije

Živimo v informacijski družbi. Z uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije se spreminja narava učno‑vzgojnega procesa. Učitelji so dobili v roke orodje, s katerim lahko učijo drugače, bolj kvalitetno in pokažejo učencem stvari, ki jih prej ni bilo mogoče pokazati.

Sledimo trendom in uvajamo računalnike v učilnice, saj je šola v celoti omrežena in je mogoče v svetovni splet vstopati od koderkoli. Vsaka učilnica je opremljena z vsaj enim računalnikom, projektorjem, mnoge so opremljene tudi z interaktivnimi tablami. Pri pouku uporabljamo svetovni splet, različna elektronska gradiva in tablične računalnike.

Učencem ponujamo izbirne predmete: računalniški krožek Lego robotki (4., 5. razred), Urejanje besedil (7. razred), Multimedija (8. razred), Računalniška omrežja (9. razred).

Vsako leto delujemo na področju računalniškega opismenjevanja starejših v okviru e-šole, udeležujemo se računalniškega tekmovanja Bober (ACM Slovenija) ter vsesvetovnega dogodka Ura za kodo (Hour Of Code) in ostalih priložnostnih projektov oz. spodbud.