Mednarodni projekt Erasmus

V okviru mednarodnega projekta Erasmus+, strateška partnerstva, bomo v prihodnjih dveh letih sodelovali s šolami iz Turčije, Grčije, Bolgarije in Cipra. Glavna koordinatorica projekta, poimenovanega Learning through landscapes,  je Turčija, zato pričakujemo, da bo prvo srečanje partnerskih šol v turškem mestu Izmir.

Naša šola v tovrstnih mednarodnih projektih sodeluje že vrsto let. Zadnji mednarodni  projekt Comenius smo zaključili pred dvema letoma in veseli smo, da smo zopet dobili priložnost, da svojo šolo, deželo, pokrajino, navade in kulturo predstavimo tudi drugim. O poteku projekta vas bomo sproti obveščali na spletni strani šole.

Spoznavajmo mlade preko meja

V okviru mednarodnega sodelovanja z naslovom Spoznavajmo mlade preko meja bomo nadaljevali s stiki z italijanskimi osnovnimi šolami iz Trsta v Italiji.

Skupni namen je sodelovanje z Osnovno šolo Rab. Meseca junija 2016 smo obiskali njihovo šolo, naši učitelji so se skupno z njihovimi dogovarjali o možnostih sodelovanja na različnih predmetnih področjih.

Sodelovanje z zamejskimi šolami

S sodelovanjem smo začeli že pred leti. V teh letih smo na šoli gostili učence in učitelje z Opčin in iz Trsta, ki so prisostvovali pouku in se tudi vključevali v pripravo in izvedbo učnih ur ter projektov. Sodelovali smo tudi na kulturnem in športnem področju: gostovali z dramskimi skupinami, skupaj poslikali šolske zidove na Opčinah, izdali skupno glasilo, organizirali ekskurzije, kulturne in športne prireditve ter literarno-likovne natečaje. Z navedenimi aktivnostmi in poglabljanjem vezi bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu.

Omenjeni načini sodelovanja so se izkazali kot dobro izhodišče za osveščanje vseh nas o strpnosti do svojih bližnjih, sošolcev, prijateljev, sosedov in seveda do drugih narodov, do drugačnih in drugače mislečih.