Psihologija za boljše življenje organizira različna predavanja, ki jih lahko spremljate preko spleta (YouTube, Facebook). Več informacij in njihovo aktualno ponudbo si lahko ogledate na njihovi spletni strani: 

https://www.maratonpozitivnepsihologije.si/4-sola-za-starse.html


Logout – Center pomoči pri prekomerni rabi interneta organizira več predavanj za starše. Ponudbo za starše si lahko ogledate na njihovi spletni strani:

https://www.logout.org/sl/za-starse/