Vloga staršev za napovedano odsotnost otroka iz pouka (do 5 dni)
Vloga za daljši izostanek (več kot 5 dni)
Vloga za odobritev predčasnega vmesnega odhajanja učenca iz šole
Dovoljenje staršev/ skrbnika za samostojni odhod učenca/-ke iz PB
Pooblastilo za prevzem otroka od pouka, PB, ID