Naša šola že od leta 2010/11 izvaja šolsko mediacijo, ki omogoča posameznikom v sporu ali s težavo, da se s pomočjo mediatorja pogovorijo, izrazijo svoje poglede, ideje in pričakovanja ter poiščejo rešitev, ki bo zadovoljila vse vpletene. Glavni cilj je rešiti, na novo vzpostaviti, ohraniti, razviti in utrditi medsebojni odnos.

Na razpolago je 20 usposobljenih mediatork. Zanje so odgovorne v

1., 2. in 3. razredu: Helena Škabar Tučka,

4. in 5. razredu: Eleonora Stanič Ostrouška,

6., 7., 8. in 9. razredu: Marija Štekar Kosuta,

podaljšanem bivanju: Urška Žerjal,

Lokvi: Petra Mislej.

Vključitev mediacije za obvladovanje konfliktov v šolsko rutino pripravlja učence na življenje v družbi, zmanjšuje napetosti ter je pomemben del psihološke podpore pedagoške prakse na naši šoli. Vendar šolska mediacija ni namenjena le učencem, temveč tudi delavcem šole, staršem učencev in drugim subjektom, ki so povezani s šolo.