Izbirni predmetOznaka predmetaUčitelj
Italijanščina 1II1Maja Mržek
Likovno snovanje 1LS1Mateja Melan
PlesPLE razpis (učitelj ŠPO)
Sodobna priprava hraneSPHNeža Pahor
Filmska vzgojaFLM David Kunstek Kneževič 
Šport za sprostitev ŠSP Blaž Gec, razpis (učitelji ŠPO) 
Računalništvo – urejanje besedil UBE Zoran Pejic  
Verstva in etika 1 VE1 Špela Orel 
Obdelava gradiv – les   OGL  Ines Pahor 
Vzgoja za medije – TV VZM-TV Monika Gec 
Gledališki klub GKL Ivana Kočevar 
Vezenje1 (osnovni vbodi in tehnika vezenja) VEZ1 Silvija Oven 
Umetnostna zgodovina Oblika in slog (7.,8.,9. razred) OBS Mateja Melan