Število ur / teden
1.Drugi tuji jezik: Italijanščina2