Vsak tretji petek v novembru v vzgojno izobraževalnih ustanovah poteka vseslovenski projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«.

Namen projekta je učence izobraževati in ozaveščati o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad ter o prednostih uživanja lokalno pridelanih živil slovenskega izvora. Poudarek je tudi na pomenu čebelarstva za kmetijsko pridelavo in o pomenu čim večje samooskrbe s kmetijskimi pridelki.

Prva ura je bila namenjena zajtrkovanju. Veliko učencev je prineslo od doma svoje skodelice, prtičke in jedilni pribor. Po pripravi pogrinjka je sledil pogovor z učiteljem, razdelitev in zaužitje živil: kruh, maslo, med, mleko in jabolko.

Na razredni stopnji so imeli učenci prvega in drugega razreda naravoslovni dan. Ob posnetkih so spoznali pot od zrna do kruha, različne vrste žit in recept za kruh ter kako se pripravi pogrinjek. Ogledali so si oddajo posvečeno Tradicionalnemu slovenskemu zajtrku – Ribič Pepe. Reševali so uganke, križanke, likovno ustvarjali, peli in plesali.

Na podružnični šoli v Lokvi so imeli učenci naravoslovni dan. Na obisku so imeli čebelarja in pekli kruh različnih oblik.

Na predmetni stopnji so imeli učenci šestih in devetih razredov naravoslovni dan. Učitelji so za učence pripravili različne delavnice: mikroskopiranje kvasovk, vzhajanje različnih vrst mok, kruh po svetu, zgodovina kruha …