Med 15. in 19. majem 2023 je potekala redna akcija zbiranja starega papirja. Zbranih je bilo kar 12300 kg papirja. Za uspešnost akcije se zahvaljujemo vsem sodelujočim učencem in delavcem šole (še posebno hišnikoma), staršem in starim staršem. Denar od zbranega papirja bo namenjen za valeto, kar bo postala tradicija spomladanskih akcij.

Mentor SUŠ: Danilo Ravbar