Pomembno je bralno razumevanje, zato smo se poleg vsakodnevnega branja v razredu v letošnjem šolskem letu priključili tudi naslednjima projektoma:

1. Menjaj branje in sanje

Cilj 11. projekta organiziran s strani Gimnazije Ledine je vzbuditi večje zanimanje za branje in knjigo med mladimi. Želja je, da se  izboljša medsebojno sporazumevanje, razvija odgovornost do sočloveka, krepi medgeneracijsko spoznavanje, učvrsti povezovanje med posamezniki in spodbuja veščino poglobljenega branja. Učenci so sodelovali z izmenjavo knjig, opremljenih s posvetili, mislimi ali citati v sklopu kulturnega dneva Mladinska književnost, ki se je odvijal 3. 4. 2023.

2. Bralnice pod slamnikom

Učenci so na prijazno povabilo mladinskega oddelka Kosovelove knjižnice v mesecu marcu in aprilu redno udeleževali bralnih uric, ki jih je pripravljala Marja Filipčič Mulič. Učenci so radi poslušali zgodbe slovenske mladinske pisateljice Tine Arnuš Pupis, ki jih je 19. 4. 2023 obiskala in jim v živo prebrala dve pravljici: Lesička se nauči pisati in Zebra v ogledalu. Učenci so bili navdušeni in si na koncu zaželeli tudi pisateljičin avtogram.

Prejeli smo tudi sporočilo ga. Tine, ki pravi:

Dragi mladi bralci in učiteljice!

Še enkrat se vam najlepše zahvaljujem za prijetno doživetje! Bilo mi je v veselje!

Pošiljam lepe pozdrave iz Logatca in maham v Sežano!

Pozdrav,

Tina Arnuš Pupis