V četrtek 9. marca 2023 je potekal že tradicionalni otroški parlament, ki ga v OŠ Srečka Kosovela Sežana  izvajajo že vrsto let ne pobudo Zveze prijateljev mladine Slovenije. Letošnja tema »Duševno zdravje otrok in mladih« je bila zbrana na nacionalnem otroškem parlamentu aprila 2022. 

Izbor teme je zagotovo pokazatelj družbenega stanja, še posebej tega, v katerem se nahajajo otroci in mladostniki. Zaprtje šol, zaprtje družin med štiri stene, obvezne maske, pomanjkanje socialnih stikov, splošno osiromašenje življenja otrok ter spremenjena družba kot celota.

Priprave na parlament so potekale tako na sestankih Skupnosti učencev kot pri urah oddelčnih skupnosti, večinoma od 6. do 9. razreda. Razredniki so skupaj z učenci organizirali različne delavnice. To  aktualno tematiko  so na parlamentu predstavili na različne načine in sicer v skeču, z izčrpnimi poročili, anketami ter plakati in računalniškimi projekcijami. V drugem delu parlamenta je pod vodstvom mentorja stekla zanimiva debata. Kaj ugotavljajo učenci ?

Na njihovo počutje zelo vpliva okolica; tako šola, družina, sovrstniki in prijatelji. Veliko nasilja med sovrstniki je plod neprimernega izražanja, celo zmerjanja in žaljenja. Velik vpliv na mladostnike imajo vplivneži ali influencerji, ki se predstavljajo kot popolne osebe in v mladih vzbujajo nerealna pričakovanja. Zanimivo je tudi razmišljanje učencev 9.c, ki pravijo, da si želijo več samostojnosti, na drugi strani pa jih je strah posledic. Strah jih je tudi tega, da jih bodo odrasli kritizirali, se na njih jezili ali pa da jih bodo razočarali. Velikokrat gre za izgubo  zaupanja in to tako s strani staršev kot otrok. Učenci pravijo, da je zelo stresno tudi obdobje ocenjevanj, čeprav ugotavljajo, da je pogosto vzrok tega nesprotno in kampanjsko učenje.

O ugotovitvah parlamenta bodo razpravljali tudi na sestankih Skupnosti učencev. Ta zanimiva in aktualna tema pa se bo nadaljevala tudi v naslednjem šolskem letu. 

Parlamentu so prisluhnili nekateri učitelji, vodstvo šole, svetovalne delavke ter gospa Ana Pangos iz Medobčinskega društva prijateljev mladine Sežana. Sežanski parlamentarci bodo svoja spoznanja in sklepne misli predstavili tudi na medobčinskem parlamentu, ki bo 22. marca v Komnu.

Mentor Skupnosti učencev: Danilo Ravbar