Od začetka šolskega leta na šoli potekajo številne preventivne aktivnosti za učence vseh razredov.

Kot vsa leta nadaljujemo sodelovanje s Safe.si, ki se ukvarja z ozaveščanjem o varni rabi interneta in mobilnih naprav. Delavnice so izvedli v vseh oddelkih 3., 6.  in 8. razreda. Skupno so izvedli 13 delavnic na teme: ne bodi ovčka na internetu za najmlajše, o spletnem nasilju in ustrahovanju ter zasvojenostjo s sodobnimi tehnologijami za starejše učence.

LOGOUT – Center za pomoč pri prekomerni rabi interneta se je vključil s preventivnimi aktivnostmi v vseh oddelkih 4., 5. , 7. in 9. razreda, skupno z 18 delavnicami na različne teme spletnega nasilja in pasti interneta.

V preventivo so se vključili tudi policisti Policijske postaje Sežana in izvedli delavnice z učenci vseh 6., 7., 8. in 9. oddelkov, skupaj so izpeljali 18 delavnic, na različne teme od pirotehnike do medvrstniškega nasilja različnih oblik.

Po delavnicah so se z učenci o predstavljenih tematikah pogovarjali tudi učitelji in verjamemo, da ste se s svojimi otroki o vseh omenjenih temah pogovarjali tudi doma. Ker samo s skupnimi močmi lahko dosežemo zaželen cilj, bomo v februarju za starše vseh učencev organizirali predavanje na temo o medvrstniškem nasilju, ki ga bo izvedel kriminalist.

Izvedli smo že veliko preventivnih delavnic in bomo z aktivnostmi nadaljevali do konca šolskega leta.

                                                                                                                          šolska svetovalna služba