V četrtek 22. 12. 2022 je na naši šoli potekal šolski parlament, na katerem so predstavniki od 4. do 9. razredov poročali in razpravljali o življenju in delu  na šoli. Tega pomembnega zasedanja so se poleg vodstva šole udeležili tudi nekateri drugi delavci šole, svetovalne delavke, vodja šolske prehrane in predsednica sveta staršev. Šolski parlament sta vodili Ena Handukič in Lana Žarjal Suhadolnik iz 9.a razreda.

Mladi parlamentarci so najprej prebrali poročila, ki so jih predhodno oblikovali na sestankih oddelčnih skupnosti. V njih so izrazili pohvale, pripombe in predloge.

Med pohvale so največkrat zapisali: prijaznost učiteljev in delavcev šole,  izvedba različnih aktivnosti in dnevov   dejavnosti na šoli,  dobri pogoji dela in manjša gneča za oddelke na Ljudski univerzi. Radi imajo knjižnico, eko vrt, igralne kotičke z družabnimi igrami. Všeč jim je tudi lepo okrašena šola, ki jo bogatijo različne razstave. Šolsko življenje so  popestrile  različne prireditve: npr. sprejem prvošolcev v SUŠ, šolski plesi, novoletni koncert in sejem.

Najbolj pogoste pripombe so se nanašale na : gnečo in hrup v šolski jedilnici in vseh skupnih prostorih šole, premajhne garderobe in garderobne omarice (nekatere odpira več ključev).   Moti jih tudi premalo raznovrstna prehrana in premajhne obroki za starejše učence. Na slabše počutje in delo  vpliva tudi zastarela in poškodovana oprema v številnih učilnicah.

Želijo in predlagajo: kasnejši začetek pouka z možnostjo daljših predur, uvedbo rekreativnega odmora, drugačen razpored kosil za učence nižjih razredov, dodatno ureditev igralnih kotičkov in nakup družabnih iger, prenovo šolske opreme, delitev kosil tudi na Ljudski univerzi zaradi zmanjšanja gneča na matični šoli, …

Mladi parlamentarci so vodstvu šole postavili različne vprašanja, ki se nanašajo na pereče probleme šole.

Številni predlogi   so žal povezani z denarjem. Upamo, da se bo glas učencev slišal tudi do vodstva občine Sežana. Za marsikatero izboljšavo  pa lahko veliko naredijo učenci in delavci šole. Strpnost, vztrajnost in redoljubnost marsikdaj pripeljejo do številnih pozitivnih sprememb.

Mentor Skupnosti učencev šole: Danilo Ravbar

Fotografije: Katja Kovač