Na podružnici Lokev so se tudi letos pridružili projektu Varno v vrtcu in šoli: »Glavni namen projekta je preventivno ozavestiti najbolj ranljivo skupino v prometu – otroke in mlade. Začetek šole je vedno najbolj pereče obdobje za varnost otrok in mladih. Nekateri prvič pridejo v novo okolje, drugi so po dveh mesecih brezskrbnega življenja z mislimi drugje kot pri varnosti na cesti. Cilj projekta je, da pri otrocih nadgradimo celostno znanje o varnosti v prometu ter tako ozaveščamo o pomembni trajnostni komponenti.« (pravijo v društvu Sobivanje, ki je glavni nosilec projekta).

 Na podružnici so izvajali z učenci na temo projekta Varno v vrtcu in šoli naslednjedejavnosti:

 • opazovalni sprehodi, na katerih so opazovali prometne znake in označbe na cestiščih v okolici šole in njihov pomen z namenom ozaveščanja učencev o varni hoji v šolo in iz nje;
 • bolj podrobno so si ogledali triopane, katere postavijo v bližini šole v prvih šolskih dneh, z namenom opozarjanja voznikov, da so v bližini šolarji. Te so tudi narisali po natančnem opazovanju;
 • poseben poudarek so dali na prvošolce; z njimi in starši so se pogovarjali o varnosti in kaj vse morajo imeti za varen prihod v šolo (rumeno rutko, kresničko, svetla oblačila, če jih pripeljejo starši morajo biti v stolčku pripeti z varnostnim pasom);
 • risali so sebe, kako prečkajo cesto pri prehodu za pešce;
 • izvedli zvedli vajo varnega prečkanja glavne prometne ceste skupaj s policistoma;
 • pri pouku so spoznavali različne vrste prometa in prevozna sredstva in izdelali plakate;
 • pogovarjali so se, katera prometna sredstva so najbolj ekološka in varna za okolje, zato so učenci v Evropskem tednu mobilnosti od doma pripeljali svoja kolesa, skiroje in na šolskem igrišču v času podaljšanega bivanja izvedli poligon;
 • risali in barvali so na temo Promet v bližini šole (narisali so različna vozila);
 • v oktobru so skupaj z vrtcem Lokev in PGD Lokev izvedli vajo evakuacije, si ogledali gasilski kombi z vsemi priključki, pripomočki in se pogovoril o vozilih, ki so na nujni vožnji, kaj takrat storijo in kako ravnajo.

Ob tem članku se PŠ Lokev najlepše zahvaljuje:

 • policijski postaji Sežana, ki vsako leto poskrbi za prometno varnost v bližini šole ob začetku šolskega leta in z učenci izvede sprehod po prometno varnih poteh v bližini šole;
 • gasilcem PGD Lokev, ki vsako leto poskrbijo, da obiščejo vrtec in šolo v mesecu oktobru in z otroki ter zaposlenimi izvedejo evakuacijo. 

Aktiv PŠ Lokev