V 3. razredih je bil izveden naravoslovni dan z naslovom Gozd. Pri izvedbi je pomagal gozdar Bogdan Magajna, ki je najprej v razredu z uvodno pravljico o Ostržku predstavil življenjski prostor gozd. Učenci so se učili o rastlinah, živalih in glivah. Po malici so učenci spoznavali različna drevesa po Sežani. S pomočjo naučenega novega znanja so sestavili »gozdno abecedo« za Ostržka. Pogovorili so se tudi o gozdnem bontonu. S položeno vrvico po tleh so dobili občutek širine debla največjega drevesa v Sloveniji – to je Najevska lipa, ki raste na Koroškem.  

Aktiv 3. razreda