V  sredo 15. junija 2022 je 82 devetošolcev OŠ Srečka Kosovela Sežana zaključilo osnovno šolo. Ta pomemben mejnik  v njihovem življenju je predstavljala letošnja valeta, ki se je pričela s kulturnim programom v Kosovelovem  domu Sežana in sicer ob 17.00 uri.  Pester nabor točk je prispeval h kvalitetni predstavitvi valetantov, različnih njihovih znanj in sposobnosti. Kot tradicija veleva, pa je začetek   kulturne prireditve predstavljal plesni del s predstavitvijo različnih plesov pod vodstvom plesnega učitelja  g. Mihe Perata iz plesne šole Miha Perat.  Starše in učence je na začetku nagovoril ravnatelj  g. Alen Kofol in župan občine Sežana g. David Škabar.

V nadaljevanju programa so devetošolci predstavili svoje oddelke in sicer na kreativen filmski način. Z vmesnim kulturnim programom, v katerem ni manjkalo plesnih in instrumentalnih točk, so obogatili  ustaljen ritual valete. Manjkale niso niti pesmice, ki so jih valetanti namenili slovesu od svojih razrednikov. Dogajanje je popestrila tudi simbolična predaja ključa 8. razredom. Za slavnosten  zaključek valete pa so devetošolci zapeli  svojo generacijsko pesem.  Ob koncu programa so  najbolj uspešni devetošolci dobili tudi posebna priznanja. Nagrado učiteljskega zbora sta prejeli: Anja Šuber in Špela Weber.  Pohvale učiteljskega zbora pa: Neža Jerina in Jure Mahnič. Omenjene nagrade in priznanja sta podelila ravnatelj  g. Alen Kofol   in njegova pomočnica go. Nataša Leban.  Po podelitvi priznanj pa je sledila zahvala staršev. V njihovem imenu jo je podala go. Martina Pirec Bole ter se zahvalila učiteljem in ostalim delavcem šole za devetletno delo. Starši so šoli podarili sadiko lipe. Uradni program je vključeval še podeljevanje spričeval v matičnih učilnicah in slovo od razrednikov.

Prireditev se je nadaljevala v parku ob osnovni šoli, kjer je potekala zakuska in prijetno druženje ob glasbi v organizaciji odbora staršev devetošolcev.

Nadaljevalo se je z  zakusko in prijetnim  druženjem ob glasbi v organizaciji odbora staršev devetošolcev. Čudoviti ambient parka in lepo vreme sta poskrbela za zelo prijetno vzdušje.

 Za izvedbo celotnega programa se zahvaljujemo vodstvu šole, razrednikom, mentorju  šolske skupnosti, ter ostalim delavcem šole.  Za pridobitev donatorskih sredstev in organizacijo neuradnega dela se je  trudil organizacijski odbor staršev devetošolcev.

Mentor Skupnosti učencev šole:
Danilo Ravbar