Na spletni strani Občine Sežana in v Kraškem obzorniku je objavljen Javni razpis za dodelitev denarnih spodbud iz občinskega proračuna učencem, dijakom in študentom v občini Sežana za leto 2022. 

Vsebina razpisa je dostopna tudi na spletni povezavi: https://www.sezana.si/objava/598542

Šolska svetovalna služba