Povezava do datoteke: Priporočila Zavoda RS za šolstvo in šport glede izobraževanja na daljavo za posamezne učence oddelka