Od pojava prvih novic o okužbah s SARS-CoV-2 sta minili že skoraj dve leti. V tem času so si sledila obdobja vzponov in padcev števila okuženih, intenzivnosti ukrepov, razpoložljivosti bolniških postelj, podatkov o cepljenih … Zdi se, kot da smo se navadili na vsakodnevna poročila in številke, ki se v zadnjem obdobju višajo, in da nas podatki o obolelih in umrlih več ne prizadenjo. Vsak od nas je našel v sebi svoj način spoprijemanja z razmerami, upoštevajoč uradno doktrino in stroko, s tem povezane ukrepe, odloke in priporočila, pa tudi lastno presojo in izkušnje.

In čeprav se z razmerami soočamno vsak po svoje, smo v trenutni situaciji odvisni drug od drugega. Skrb zase in za svoje zdravje, (ne)upoštevanje ukrepov in priporočil ne vplivajo le na posameznika, temveč tudi na ljudi okoli nas, na sorodnike, prijatelje, sodelavce, sošolce … Ko s samozaščitnim obnašanjem poskrbimo, da sami ne zbolimo, poskrbimo, da ne zbolijo niti naši bližnji. Mogoče lahko virus premagamo mimogrede in brez posledic, lahko pa hudo zbolimo in celo umremo.

Pomembno je, da skrbimo vsak zase, tako skrbimo tudi za družbo kot celoto. Z odločitvijo za cepljenje, (samo)testiranje, izogibanje druženju oziroma tesnim stikom, uporabo zaščitnih mask, razkuževanje, prezračevanje in upoštevanje druge ukrepe, ki preprečujejo širjenje virusa, pokažemo, da nam je mar tudi za druge in njihovo dobro.

Naj nam to da moč, da obrnemo krivuljo okužb navzdol!

Občina Sežana, župan David Škabar

Štab Civilne zaščite Občine Sežana, poveljnik Simon Hlačar

Kosovelov dom Sežana, direktorica Nina Ukmar

Kosovelova knjižnica Sežana, direktorica mag. Magdalena Svetina Terčon

Ljudska univerza Sežana, direktorica Marjeta Stepančič Slavec

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, direktor Aleš Vodičar

Osnovna šola Dutovlje, ravnateljica Miranda Novak

Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, v.d. ravnatelja Alen Kofol

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, direktor Dušan Štolfa

Vrtec Sežana, ravnateljica Teja Čeh Svetina

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, direktor – poveljnik Blaž Turk

Zavod za turizem, šport in prosti čas Sežana, direktor Aleks Štolfa