Dne 19. 10. 2021 je Osnovno šolo Srečka Kosovela Sežana obiskal državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport g. Damir Orehovec.

Na srečanju smo skupaj s predstavniki Občine Sežana državnega sekretarja seznanili z izzivi, s katerimi se soočamo na šoli.

Ključen izziv, s katerim se soočamo na OŠ Srečka Kosovela Sežana, je prostorska stiska, saj se že več let dogaja, da se vsako šolsko leto število učencev na šoli poveča za en oddelek.

Državnemu sekretarju smo predstavili idejo, kjer bi lahko rešili tako prostorsko stisko na osnovni šoli kot prostorsko stisko na srednji šoli.

Ideja rešitve je, da se v Sežani zgradi nova srednja šola, osnovna šola pa pridobi prostore, v katerih sedaj izvaja svoj program srednja šola.

Državni sekretar je ideji s pozornostjo prisluhnil.

Alen Kofol

v.d. ravnatelja

Vir: MIZŠ