Spoštovani,

ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec je z odločbo št. 0141-191/2021/3  z dne 9. 9. 2021 imenovala vršilca dolžnosti ravnatelja Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana.

Naloge vršilca dolžnosti ravnatelja Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana bo od 10. 9. 2021 opravljal Alen Kofol, profesor defektologije.