Spotovani starši,

obveščamo vas, da na naši spletni strani, pod “Dokumenti in obrazci“, najdete vloge za spreminjanje zadev v zvezi z obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti.