Danes, 24. 6. 21 se bo pouk za vse učence končal ob 11.30.
Kosilo bo pripravljeno takoj po koncu pouka.
Podaljšano bivanje bo potekalo po ustaljenem urniku.
Odvozi avtobusov v vse smeri bodo samo enojni in sicer ob 12. 35.

Lep pozdrav