Razstava Pesniške oblike, ki so jo s svojimi avtorskimi pesmimi skozi spoznavanje različnih pesnišikih oblik pripravili učenke in učenci neobveznega izbirnega predmeta umetnost v 4., 5. in 6. razredu, ta trenutek gostuje v Kosovelovi knjižnici.

Zato prisrčno vabimo starše in druge goste na pesniški sprehod v 1. nadstropje mladinskega oddelka Kosovelove knjižnice v Sežani.