Tudi v tem šolskem letu je potekalo šolsko tekmovanje iz geografije in sicer 18. in 30. marca. Na njem so sodelovali trije  učenci 7. razredov ter 14 tekmovalcev 8. in 9. razredov. Letošnja tema tekmovanje je bila »Prehrana v geografski perspektivi« iz katere so tekmovalci pisali test.

Med sedmošolci je največ točk  zbral Brin Kocjan 7.c  in dosegel bronasto priznanje. V skupini 8. in 9. razredov pa so bronasta priznanja dosegli: Anja Šuber 8.a, Bor Živec in Martin Škrinjar iz 9.d ter Črt Pheifer iz 9.b .

Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo.

Mentor: Danilo Ravbar