Ob 117. obletnici rojstva pesnika Srečka Kosovela (18. marec) in ob svetovnem dnevu poezije (21. marec) smo z učenkami in učenci neobveznega predmeta Umetnost v 4., 5. in 6. razredu postavili pregledno razstavo pesniških oblik.

Med šolanjem na daljavo od začetka januarja do marca smo napisali 68 pesmi, od tega smo jih za razstavo likovno pripravili in oblikovali 25.

Prebirali in pisali smo pesmi ter preizkušali različne pesniške postopke.

Iz čudovite pesmarice pesniških oblik »Oblike duha« Borisa A. Novaka smo prevzeli likovno pesem, pesem naštevanko, aliteracijski verz, po Kosovelovem zgledu pa smo se poizkusili v pisanju in oblikovanju lepljenk s sodobno tematiko – o pandemiji koronavirusa in pesmi z motivi Krasa.

Posebej se zahvaljujemo Borisu A. Novaku za navdih ob zakladnici pesniških oblik, Ani Glažar za oblikovanje naslova in Ljubici Benčič za postavitev.

Vabimo starše in druge goste, ki si pregledne razstave pesniških oblik ne morejo ogledati v živo, da pesmi preberejo na spodnjih fotografijah.

Za izbirni predmet Umetnost: Ivana Kočevar