Zaradi prenosa podračunov proračunskih uporabnikov enotnega zakladniškega računa Občine Sežana v enotni zakladniški račun države, bo od 1. 3. 2021 za Osnovno šolo Srečka Kosovela aktiviran nov transakcijski račun.

Naziv proračunskega uporabnikaStari podračun do  28. 2. 2021Novi podračun od  1. 3. 2021
Osnovna šola Srečka Kosovela SežanaSI56 0131 1603 0679 320SI56 0110 0600 8333 972

Uprava za javna plačila RS ne omogoča prehodnega obdobja, zato vas prosimo da:

  • plačila od vključno 1. 3. 2021 dalje izvedete na novi TRR
  • za  e-račune za dobavljeno blago in opravljene storitve izstavljene od  1. 3. 2021 dalje uporabljate novi TRR
  • v svojih evidencah ažurirate naš novi TRR
  • v vseh poslovnih listinah, ki bodo zapadle po  28. 2. 2021 navajate naš novi TRR

Za morebitna vprašanja smo dostopni na mail:

info@os-sezana.si ali

racunovodstvo@os-sezana.si