Obveščam vas, da bodo zaradi epidemije Covid-19 in na podlagi priporočil NIJZ, predstavitve kandidatk za ravnatelja OŠ Srečka Kosovela Sežana potekale v obliki videokonference. Na predstavitev so vabljene skupine, ki podajajo mnenje: učiteljski zbor, Svet staršev in lokalna skupnost.

Predstavitev bo potekala v obliki skupne seje Sveta šole (vabilo v priponki).

V kolikor je za udeležbo na predstavitvi zainteresiran tudi kdo iz širše lokalne skupnosti, kakorkoli povezan z delovanjem OŠ, lahko to predhodno najavi po e-pošti: info@os-sezana.si do 31.12.2020, do 14. ure, saj je število udeležencev omejeno. V kolikor bo mogoče, mu bomo posredovali povezavo. Udeležencem, ki sodelujejo pri oblikovanju mnenja, bo povezava posredovana v ponedeljek, 4.1.2021 do 12. ure. Vse zainteresirane prosimo za razumevanje trenutne situacije in želje Sveta šole, da vsem kandidatkam zagotovi enake možnosti.

Predsednik Sveta šole

Andrej Sila

Vabilo_35.-redna-seja_4.1.2021