V petek, 23.10.2020 smo, v sklopu pouka na daljavo, izpeljali tehniški dan za učence od šestega do devetega razreda.

Učenci so dan prej od razrednikov prejeli navodila za izvedbo tehniškega dne. Izbirali so med petimi dejavnostmi: izdelava jesenskega aranžmaja, izrezovanje buče, oblikovanje sveče, kuhanje s sezonskimi dobrotami in oblikovanje svoje prve knjige, od katerih so morali opraviti vsaj dve.

Učenci so se ob 8. uri javili razredniku v spletno učilnico in poslali načrt dela z opisom aktivnosti po urah. Sledilo je ustvarjanje po načrtu in ob koncu tehniškega dne ponovno javljanje v učilnico, kamor so učenci poslali fotografije svojih izdelkov. Učitelji razredniki in učitelji tehnike so bili na voljo učencem v spletni učilnici vsako polno uro za morebitna vprašanja ali nasvete.

Zahvala vsem razrednikom, ki so pripomogli k realizaciji dneva dejavnosti. Posebno pohvalo izrekamo vsem učencem in učenkam, ki so z veliko mero zagnanosti in odgovornosti načrtovali in izvedli dejavnosti za tehniški dan. V nadaljevanju si oglejte izbor fotografij njihovih izdelkov.

Učitelji tehnike in tehnologije