Plačilni rok za plačilo položnic – šolske storitve

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS 49/20 in 61/20), bomo šolske storitve zaračunavali s 60 dnevnim plačilnim rokom.

                                                                              računovodstvo, OŠSK Sežana