Šolsko leto smo začeli s projektom, ki spodbuja gibanje in prihod v šolo na trajnosten način (peš, s kolesom, s skirojem, z avtobusom,…). V projekt je vključenih 480 otrok od prvega do devetega razreda.

Zakaj peš v šolo?

  • aktivna pot v šolo = minimalna dnevna fizična aktivnost
  • boljše fizično in mentalno počutje = močni + zdravi otroci
  • zbujeni in na pouk pripravljeni otroci = boljši učni uspeh
  • druženje z vrstniki
  • vzgoja o prometni varnosti
  • spoznavanje soseske
  • manjša gneča avtomobilov pred šolo, manj nevarnih situacij in onesnaženosti zraka
  • priložnost za aktivnost in spreminjanje potovalnih navad staršev

Učitelji smo dva tedna učence intenzivno spodbujali, da v šolo prihajajo peš oz. z avtobusom. Pri tem so jim pomagali tudi starši in »vozniki« Pešbusa. Za prihode na trajnosten način so bili učenci nagrajeni z igralnimi kartami, ki so jih uporabili v različnih igrah, prilagojenih glede na starostno stopnjo. Namen projekta je izobraževanje učencev o pomenu trajnostne mobilnosti in o njenih koristih, ter spreminjanje potovalnih navad.

Naloga učencev je tudi opazovanje in analiziranje svojih šolskih poti ter podajanje predlogov za povečanje varnosti, zato pričakujemo, da bomo ob zaključku projekta podali predloge za ureditev nevarnejših odsekov in ureditev infrastrukture, ki bi olajšala trajnostno mobilnost.

Naš cilj je bil, da 80% otrok prihaja v šolo na trajnosten način in z veseljem ugotavljamo, da nismo cilja samo dosegli ampak smo ga tudi presegli.

Za spremembo navad potreben čas, volja in vaja, zato spodbujajmo naše otroke in jim zaupajmo na poti k samostojnosti.

Vodje projekta Gremo peš