V tednu otroka so na lokavski šoli učenci imeli veliko dejavnosti:

  • Igrali so se s karticami kokoške Rozi.
  • Izvedli so evakuacijo z gasilci PGD Lokev.
  • Ogledali so si risani film.
  • Pri urah športa so si izbrali športne aktivnosti po lastnih željah. Izbrali so si lovljenje, zbijanje, igro Krokodilček in skakanje čez kozo. 
  • Imeli so naravoslovni dan. Spoznali in doživeli so kraško gmajno. Po skupinah so iskali plodove in liste, šteli kamenje v suhih kraških zidovih in ustvarjali umetnine iz naravnih materialov.
  • Veliko so bili v naravi in se igrali.
  • Brali so knjige, deklamirali pesmice in si pripovedovali pravljice.
  • V OPB so v teden otroka vključili tudi Teden umetnosti. Izvedli so likovne in literarne urice (slikanje, arhitekturo in ustvarjanje pravljic). Vsak dan so šli na daljši sprehod in se v naravi igrali razne igre in krepili prijateljske vezi. Ob pogovoru so ponovili, komu lahko zaupajo svoje težave.

Aktiv PŠ Lokev