Pred nami je novo šolsko leto 2020/21. Veseli smo, da ga bomo začeli skupaj v šolskih klopeh ob upoštevanju priporočil in navodil pristojnih inštitucij ter ukrepov namenjenih ohranjanju zdravja vseh nas in naših bližnjih. Kljub temu, da smo številčna šola smo prepričani, da nam bo z  odgovornim ravnanjem, upoštevanjem in izvajanjem vseh higienskih priporočil in ostalih ukrepov uspelo zagotoviti varno, umirjeno in prijetno učno okolje in delovno vzdušje. Želimo si, da bi pouk na šoli nemoteno potekal celo šolsko leto in da bi se učenci, starši in učitelji povezovali v ustvarjalnem in uspešnem vzgojno – izobraževalnem procesu, saj smo vendar Srečkova šola.

Prepričani smo, da bo Osnovna šola Srečka Kosovela kljubovala vsem spremembam in izzivom, ki so pred nami. Vsaka sprememba nosi potencial za ustvarjanje novega.

Mogoče nas ta prav posebni čas, ki ga živimo, nagovarja k neizogibni revoluciji preobrazbe sveta h kateri nas je v svojih pesmih nagovarjal tudi naš vzornik, pesnik Srečko Kosovel.

Vsi vemo, da ne bo enostavno. Zagotovo pa nam bo skupaj uspelo, ker SKUPAJ ZMOREMO !

V prihajajočem šolskem letu si vsi, ki soustvarjamo vzdušje, delo in življenje na šoli želimo dobrega in konstruktivnega sodelovanja, miren vstop v novo šolsko leto, veliko zdravja in vse dobro.

v.d. ravnatelja/ice Bojana Škabar,
pomočnici Katja Kovač, Vesna Perhavec