Vpis v srednje šole bo potekal v tednu od 30. junija 2020 do 6. julija 2020, odvisno od razporeda šol, o natančni razporeditvi bodo kandidati seznanjeni s strani srednje šole.

Učenci bodo o omejitvi vpisa obveščeni 26. junija 2020 popoldan, ko bo na spletnih straneh ministrstva objavljen seznam srednjih šol, ki bodo vpis omejile.

Spodnje meje točk prvega kroga izbirnega postopka bodo na spletni strani ministrstva objavljene predvidoma 6. julija 2020 popoldan.

Vse podrobnosti so na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.

šolski svetovalni delavki

Karmen Tavčar in Meta Pavletič Pieri