V ponedeljek, 18. 5. 2020, začenjamo z izvajanjem obveznega (pouk) in razširjenega programa (podaljšano bivanje)  za učence 1., 2. in 3. razreda ter jutranjega varstva za učence 1. razreda.

V šolo prihajajo le zdravi učenci in zaposleni brez znakov akutnih okužb dihal (povišana telesna temperatura, kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v žrelu …).

Pouk bo potekal nekoliko drugače kot običajno, v skladu s priporočili NIJZ in MIZŠ, s poudarki na ukrepih za zmanjševanje širjenja okužbe:

 • upoštevanje varnostne razdalje (najmanj 1,5m);
 • umivanje in razkuževanje rok;
 • higiena kihanja in kašljanja;
 • uporaba zaščitnih mask za zaposlene in učence vozače (na avtobusu);
 • delitev učencev v manjše skupine (največ 15 učencev);
 • stiki staršev s šolo in govorilne ure ostajajo preko elektronske pošte.

 

ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA:

 • PRIHOD IN ODHOD IZ ŠOLE

Jutranje varstvo za 1. razrede je organizirano od 6. ure zjutraj.

Ostali učenci prihajajo v šolo med 7.40 in 7.55.

V šolo vstopajo le ZDRAVI učenci. Pri vhodu je dežurna oseba, ki bo otroka sprejela. Starši pridejo v šolo le do vhoda z upoštevanjem varnostne razdalje na talnih označbah (črte). Učenci si ob vstopu v šolo razkužijo roke, počakajo z dežurno učiteljico na dogovorjenem mestu z  upoštevanjem varnostne razdalje. Ob 7. uri dežurne učiteljice prevzamejo učence in vstopijo v učilnico na mesto, ki je označeno z njegovim imenom.

 

 • Učenci »vozači« vstopajo na šolski avtobus z maskami in si ob vstopu v vozilo razkužijo roke. Učenci se čim manj dotikajo katerihkoli površin v vozilu. Masko si snamejo ob izstopu iz avtobusa ter si v šoli ponovno razkužijo roke. Tudi ob odhodu iz šole vstopajo na avtobus z masko.

 

Organiziran bo samo 1. odhod avtobusov, ki je ob 13.30.

 

POMEMBNO – LOČENI VHODI

VHOD ZA 1. RAZRED – SLUŽBENI VHOD (SPREMEMBA!)

VHOD ZA 2. RAZRED – PREDMETNA STOPNJA (ZADAJ – KARSIKA)

VHOD ZA 3. RAZRED – VHOD IZ SMERI ŠPORTNEGA IGRIŠČA (SPREMEMBA!)

Odhodi učencev iz podaljšanega bivanja bodo enaki kot za vhod. Dežurna oseba bo učenca pripeljala do izhoda. Starši počakajo pred šolo.

 

 • POUK

S seboj MORAJO imeti učenci 1. DAN (18. 5. 2020) podpisano izjavo o zdravju otroka (Klik na priponko), ki ste jo prejeli tudi na hišni naslov otroka. Brez te izjave učenci ne bodo mogli vstopiti v šolo.

 

 

 • Pouk bo potekal v manjših skupinah (do 15 učencev). Učiteljice bodo pouk prilagodile razmeram. Pouk se bo izvajal v učilnici in na prostem.

 

 • Učne pripomočke in zvezke učenci puščajo v šoli.

 

 • Učitelji prezračijo učilnice vsako šolsko uro in večkrat opozarjajo učence na higieno rok, kihanja, kašljanja in upoštevanje varnostne razdalje.

 

 • Med odmori učenci ne zapuščajo učilnic, razen po dogovorjen pravilu na stranišče.

 

 • PREHRANA

 

Malica bo potekala v učilnici, obroki bodo pripravljeni porcijsko. Pred in po malici se razkužijo klopi, učitelj razdeli papirnate prtičke in malico, učenci pa si posamično umijejo roke z vodo in milom.

 

Učenci 1. razreda imajo kosilo v razredu.

 1. in 3. razred imajo kosilo po vnaprej določenem razporedu v jedilnici in zunanjem atriju. Ostaja enaka higiena rok kot pri malici.

 

 • Po končanem pouku učenci, ki nimajo kosila in niso vključeni v podaljšano bivanje, odidejo domov. V kolikor odhajajo sami domov potrebujejo pisno dovoljenje staršev.

 

 

 • PODALJŠANO BIVANJE

 

Učenci se združujejo v skupine do 15 učencev. Dejavnosti bodo potekale v učilnici in na prostem. Učenci se igrajo tako, da se med seboj ne dotikajo in ne uporabljajo istih predmetov.

 

Verjamemo, da je navodil veliko in morda na prvi pogled pretirana, a le s skupnim upoštevanjem pravil bomo vsi ostali zdravi in zadovoljni.

 

Lepo vas pozdravljamo,

 

razredničarka in vodstvo šole

Sežana,  14. 5. 2020