Nov rok za oddajo prijav za vpis v srednjo šolo je 11. maj 2020.
Prijavnice tiskate, izpolnite in pošljete na srednje šole učenci sami.
Natančne informacije na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://www.gov.si/novice/2020-04-20

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravili nov rokovnik za prijavo in vpis v srednje šole za naslednje šolsko leto.

Nov rok za prijavo za vpis v srednješolske programe in dijaške domove je 11. maj 2020. Do tega datuma morajo vsi kandidati, ki se želijo naslednje šolsko leto izobraževati v srednji šoli oziroma bivati v dijaškem domu, oddati prijavnico, med njimi tudi tisti kandidati, ki še niso opravljali preizkusov nadarjenosti na srednjih šolah, ki izvajajo izobraževalne programe, za katere je kot posebni vpisni pogoj treba uspešno opraviti tudi preizkus nadarjenosti.

Vsak kandidat odda samo eno prijavnico za vpis, razen kandidati, ki se želijo vzporedno izobraževati na programih Umetniške gimnazije, za katere so razpisana mesta za vzporedno izobraževanje. Ti oddajo prijavnico za vsak izobraževalni program posebej.

Učencem je prijavnica na voljo na spletni strani e-uprave, na naslovu:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192
Učenci naj prijavnico natisnejo, jo izpolnijo, podpišejo (učenec in starš) in jo sami pošljejo na izbrano srednjo šolo.
Prijavnico lahko pošljejo priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico), ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski naslov izbrane srednje šole. Če bodo kandidati pošiljali prijavnico po elektronski pošti, svetujemo, da prijavnico v vednost pošljejo tudi na elektronski naslov svetovalnih delavcev srednje šole.

Ob tem poudarjamo, da na prijavnici za vpis v srednje šole ni potreben podpis in žig ravnateljice oziroma ravnatelja osnovne šole.

Tistim kandidatom, ki so že oddali prijavnico za vpis v srednje šole, nove prijavnice ni treba več pošiljati, saj so do sedaj prispele prijavnice veljavne in upoštevane.

V rokovniku je predvideno, da bodo srednje šole izvajale preizkuse nadarjenosti v tednu od 1. junija do 6. junija 2020, o natančnih razporeditvah bodo kandidati obveščeni s strani srednjih šol. Kandidate bodo šole obvestile o uspehu na preizkusih najkasneje do 10. junija 2020. Če kandidat ne bo opravil preizkusa nadarjenosti, bo imel še dovolj časa, da svojo prijavo, prenese na drugo izbrano šolo. Rok za prenos prijave je do 16. junija 2020, do takrat lahko vsak kandidat svojo prijavo prenese iz kakršnihkoli razlogov.

V primeru prenosa prijave, si natančna navodila poglejte na spletni strani ministrstva.

Nekatere srednje šole bodo preizkuse nadarjenosti izvedle na daljavo, podrobnosti si poglejte na spletni strani ministrstva.

Prav tako učenci, ki se želijo prijaviti v izobraževalni program Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek, si natančna navodila poglejte na spletni strani ministrstva.

Učenci bodo o omejitev vpisa obveščeni 26. junija 2020 popoldan, ko bomo na spletnih straneh ministrstva objavili seznam srednjih šol, ki bodo vpis omejile.

Vpis v srednje šole bo potekal v tednu od 30. junija 2020 do 6. julija 2020, odvisno od razporeda šol, o natančni razporeditvi bodo kandidati seznanjeni s strani šole.

Spodnje meje točk prvega kroga izbirnega postopka bodo na spletni strani ministrstva objavljene predvidoma 6. julija 2020 popoldan.

Tisti kandidati, ki bodo prijavljeni na izobraževalni program, kjer bo omejitev vpisa in ne bodo sprejeti v prvem krogu izbirnega postopka, bodo prijavnico za drugi krog izbirnega postopka oddali na šoli, kjer so oddali že prvotno prijavnico, in sicer do 9. julija 2020 do 13. ure. Vse podrobnosti na spletni strani Ministrstva.

šolski svetovalni delavki