Spoštovani starši, dragi učenci

Po temeljitem premisleku, analizi rezultatov, ki jih je pokazala izvedena anketa s starši in seveda priporočilih MIZŠ in ZRSŠ o posredovanju učne snovi pri delu na daljavo, smo sklenili (predlog je podprl na svoji seji tudi svet zavoda), da bomo delo na daljavo od ponedeljka 20.4.2020, nekoliko preoblikovali in predvsem  poenostavili.

Učenci od 6. – 9. razreda bodo odslej  dobili na dan snov za največ štiri predmete in izbirni predmet (po navodilih učitelja IP),  pri čemer bo četrti predmet šport. Trenutna situacija terja od otrok tudi, da veliko svojega časa preživijo sedeče in pred zasloni, zato moramo gibanju in skrbi za zdravje posvetiti dodatno pozornost.

Tudi učitelji/ce razredne stopnje od 1. – 5. razreda bodo predmete dnevno prilagodili in načrtovali za otroke v sodelovanju s športnimi pedagogi vsakodnevno gibanje oziroma šport.

Na ta način bodo učenci svoje naloge in delo lažje prilagajali in ga opravili skladno s svojimi sposobnostmi, tehničnimi možnostmi in razpoložljivim časom.

S takšno razporeditvijo dela bodo učenci tako imeli tudi čas, ki ga bodo lahko posvetili učenju, ponavljanju in utrjevanju učne snovi, saj bo mesec maj namenjen (citiram ministrico) »pridobivanju ene dobre, prijazne in spodbudne ocene«.

Vse dobro vam želi celoten učiteljski zbor

#skupajzmoremo     #vsebošedobro      #ostajamodoma

Tedenska razporeditev predmetov od 6. – 9. razreda:

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

 

Vodstvo šole