Zahvaljujemo se donatorju, KLANČAR ŽERJAVI d.o.o. Križ, 268 Sežana, za  nesebično pomoč, ki  jo je pokazal in našim učencem omogočil pouk na daljavo, tako da je trem družinam podarili računalnike. V nastali situaciji, ki nas je vse prisilila v drugačen način dela, so najbolj ranljivi tisti učenci, ki doma nimajo možnosti, da bi vsakodnevno spremljali pouk in bili v stiku z učitelji ter šolsko snovjo. Kljub spremembam, v katere nas silijo trenutne razmere, pa ostajajo vrednote solidarnosti in skrbi za sočloveka tiste, ki nas v tem času še bolj povezujejo.

Še enkrat iskrena hvala v imenu vodstva šole, vseh zaposlenih ter v imenu družin, ki so prejele računalnike.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadranka Mihalič,
v.d.ravnateljice