Spoštovani starši in učenci devetošolci, radi bi vas obvestili, da naj vas ne skrbi glede vpisa v srednjo šolo. Danes smo prejeli obvestilo iz Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in vsebino vam posredujeva spodaj. Roki za opravljanje preizkusov posebnih spretnosti in prav tako rok za vpis v srednjo šolo oz. v dijaške domove bodo prestavljeni.

Srečno in ostanite vsi zdravi.

šolski svetovalni delavki Karmen Tavčar in Meta Pavletič P.

 

Obvestilo Ministrstva: 

“Glede rokovnika za prijavo in vpis v srednje šole vam sporočamo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali razgovorov s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti. Posledično bo prestavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove. O natančnih datumih oziroma novih rokih vas bomo obvestili naknadno v naslednjih dneh.
Mateja Gornik Mrvar
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport”