Spoštovani starši !

V času, ko bo šola zaprta, bodo učitelji z učenci in tudi z vami komunicirali na daljavo.

Komunikacija bo načeloma potekala preko e asistenta. Zadošča izbira brezplačnega OSNOVNEGA PAKETA, ki omogoča minimalno elektronsko komunikacijo (sporočila in e-pošta) med šolo/učitelji in starši. V ta namen boste vsi starši, ki še nimate aktivnega e asistent računa ( še niste izpeljali prijavnega postopka), po pošti do ponedeljka, 16.3.2020 prejeli kodo, s katero boste v programu e asistent vzpostavili pogoje za komunikacijo.

Trenutno smo mnenja, da z aktivnostmi ‘na daljavo’ počakamo do ponedeljka oziroma do prejema navodil z ministrstva.

Staršem svetujemo, da se otroci zadržujejo doma ter da se izogibajo druženju v skupinah tudi na prostem.

Navodila za prijavo v eAsistent.