Dragi starši,

glede na to, da nekateri nekateri pričakujete več informacij, objavljamo še to, kar smo pred kratkim prejeli na šolo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

“Obvestilo vodstvom vrtcev, šol in zavodov – koronavirus

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji, direktorice, direktorji,

na Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo prejemamo v današnjem dnevu vprašanja glede postopkov v povezavi s preventivo pred širjenjem koronavirusa. Pojavnost koronavirusa v svetu pozorno spremljamo že dlje časa, v ta namen pa imamo pripravljene tudi preventivne dejavnosti in usmeritve za vzgojno-izobraževalne zavode. Zavedamo se različnih situacij, v katerih se zavodi trenutno nahajate: vrnitev otrok s potovanj (počitnice v tujini), dnevni obmejni prehodi učiteljev in otrok med Italijo, Avstrijo (kjer je virus že evidentiran) in Slovenijo, mobilnost družin in družinskih članov, mobilnost študentov in študij v tujini, projekti in službene poti v tujino, zaposleni starši v tujini… so primeri, ki jih v vprašanjih naslavljate na ministrstvo.

Obveščamo vas, da bomo na MIZŠ v današnjem dnevu vrtcem, šolam in zavodom naslovili okrožnico in splošne usmeritve, kako pripraviti in izvesti preventivo in ravnanja v zvezi s pojavnostjo in preprečevanjem širjenja koronavirusa. Okrožnico boste prejeli predvidoma danes, po 13.30 uri, po uskladitvi in usmeritvah o preventivnih dejavnosti na nivoju države. Zadeve (okrožnica, informacije, povezave…) bodo objavljene tudi na spletni strani MIZŠ (dostopno staršem in širši javnosti).

Lep pozdrav,

Anton BALOH
generalni direktor

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo”

OKROŽNICA

vodstvo šole