Pod okriljem Evropskega tedna mobilnosti, ki letos posebej izpostavlja pomen hoje in bo potekal pod sloganom Gremo peš, bomo na šoli izvedli akcijo Pešbus in s tem spodbujali organizirano hojo mlajših otrok v šolo.

Pri izvajanju dejavnosti nam pomaga program Aktivno v šolo je (nadaljevanje aktivnosti IPoP – Inštituta za politike prostora za spodbujanje hoje kot oblike trajnostne mobilnosti ter aktivne poti v šolo).

Pešbus je vrsta spremljane poti v šolo, pri katerih se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po domišljeno začrtanih poteh in po stalnem urniku. Otroci uživajo v družbi svojih sošolcev in se v varnem spremstvu odraslih navajajo na samostojno pot in udeležbo v prometu.

Izbiramo čimbolj varne poti. Spremljevalci nosijo odsevne jopiče. Vsi sodelujoči, tako spremljevalci kot starši in otroci, morajo prevzeti za svoj del odgovornosti za varno pot v šolo.

Kdo so lahko spremljevalci? Idealno je, če so spremljevalci starši ali stari starši.

Glede na prijave otrok, šola pripravi stalne poti, kjer naj bi potekal Pešbus. Le-te bodo ustrezno označene s postajališči in rednim urnikom odhoda Pešbusa.