Spoštovani starši,

Pred vami sta publikaciji, v katerih so predstavljeni obvezni in neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2019/20.

Želimo si, da bi vam predstavitev predmetov pomagala pri odločitvi, katere izbirne predmete bo v naslednjem šolskem letu obiskoval vaš otrok. V publikaciji vsak učitelj, ki bo poučeval izbirni predmet v primeru zadostnega števila prijav, predstavlja svoj izbirni predmet. V opisu posameznega predmeta je naveden razred, v katerem se predmet poučuje, tedensko število ur, kratka vsebina predmeta in učni cilji, potrebni učni pripomočki, način ocenjevanja ter morebitne posebnosti predmeta.

Odločitev seveda sprejmete skupaj z otrokom, pomembno pa je, da otrok ve, čemu se odloča za določen izbirni predmet. Prisluhnite svojemu otroku, upoštevajte njegove interese in področja, kjer so njegove sposobnosti višje, kajti namen izbirnih predmetov je razvijati otrokova »močna« področja, kjer ga bodo nova spoznanja ter poti do le-teh veselili.

Naj najde vaš otrok zadovoljstvo v izbirnih predmetih, ki jih ponujamo v prihodnjem šolskem letu.

Vodstvo šole

IZBIRNI PREDMETI_2019_20
NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI_2019_20