V letošnjem šolskem letu je OŠ Šturje Ajdovščina razpisala že 11. likovni natečaj
Drevo. Na njem je sodelovalo več kot 120 osnovnih šol, podružničnih šol in šol s
prilagojenim programom. Kar 245 mentorjev je prispevalo 1492 likovnih del.
Strokovna komisija, ki so jo sestavljale profesorici likovne umetnosti Ana Maraž in
Silva Copič ter mag. umetnosti, slikarka, grafičarka in ilustratorka Polona Kunaver
Ličen, je med 100 izbranih del uvrstila tudi delo našega učenca Žaka Samse.
Žak je na natečaju prejel bronasto priznanje za svojevrstno črtno–barvno likovno
kompozicijo drevoreda dreves. Njegovo delo je bilo razstavljeno v šolski avli OŠ
Šturje. Žak Samsa s svojimi likovnimi deli ustvarja dela, h katerim se bomo radi
vračali in se jih spominjali.
Čestitamo mu za prejeto bronasto priznanje in mu želimo veliko umetniških izzivov
ter nadaljnjih uspehov.

Zapisala: Nuša Lederer Pangos, Fotografije: Tina Samsa