Med 23.  in 26. aprilom je potekala humanitarna akcija zbiranja starega papirja. Zbranega je bilo 12597 kg papirja.

Največ papirja je zbral 4.c (734 kg), na drugem mestu je 1.b (704 kg) , tretjo največjo količino pa je zbral 1.d (701 kg).  Denar od zbranega papirja bo namenjen v šolski sklad za učence iz socialno ogroženih družin.

Za pomoč in sodelovanje se zahvaljujemo učencem in delavcem šole (še posebno hišnikoma), staršem in starim staršem. Naslednja humanitarna akcija bo predvidoma oktobra 2019.

 

Mentor Skupnosti učencev šole:
Danilo Ravbar