Starše učencev 3. in 4. razreda iz podružnične šole Lokev obveščamo, da so učenci srečno prispeli v Sečo, se namestili po sobah ter pričeli z dejavnostmi po programu.
Vodstvo šole